Despre noi

Conform statutului, scopurile și sarcinile

Asociaţiei constau în contribuirea la:
– Promovarea în rîndurile populaţiei şi tinerilor antreprenori din Republica Moldova a practicilor, standardelor și a valorilor europene în afaceri, în scopul armonizării economiei Republicii Moldova la economia UE;
– Suportul în integrarea economică a UE în Republica Moldova;
– Îmbunătăţirea climatului de afaceri în Republica Moldova conform standardelor UE;
– Promovarea activităţilor de afaceri realizate de tineri între UE şi Moldova;
– Armonizarea cadrului legal al Republicii Moldova cu standardele UE;
– Formarea unei imagini pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională;
– Promovarea și consolidarea generală a investiţiilor în economia Republicii Moldova;
– Promovarea Inovaţiilor Tehnologice ale tinerilor;
– Promovarea și lansarea de companii din Republica Moldova în Europa și a celor europene în Republica Moldova.
– Susţinerea informaţională a antreprenorilor tineri;
– Atragerea de investiții europene pentru tinerii antreprenori.
– Elaborarea proiectelor social economice pentru tineret.

Pentru a-şi realiza scopurile Statutare, Asociaţia îşi va realiza următoarele activităţi:

– Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea și studierea practicilor, standardelor şi a valorilor europene în afaceri;
– Organizarea și participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii, etc. în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
– Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei;
– Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele economiei;
– Să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice și alte organizaţii;
– Să asigure protecţia drepturilor și intereselor membrilor săi;
– Să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
– Să desfăşoare activitate editorială;
– Să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
– Să obţină de la autorităţile publice informaţii,autorizaţii, licențe, etc. necesare pentru desfăşurarea activităţii statutare;
– Să încheie contracte din numele său, să procure și să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
– Să încheie cu persoane fizice și juridice acorduri bilaterale și multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi a sarcinilor statutare;
– Să creeze societăți comerciale şi alte organizaţii necomerciale cu drept de persoană juridică;
– Să procure bunuri mobile și imobile, necesare pentru desfăşurarea activităţii şi a bunei funcționări a Asociaţiei;
– Să angajeze personalul necesar pentru activitatea Asociaţiei, cetăţeni ai Republicii Moldova şi/sau străini/apatrizi, precum și să stabilească cuantumul de remunerare și alte condiţii contractuale, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;